Tрадицията и везбената орнаментика

В традицията везбената орнаментика изразява колективното съзнание, колективната представа за света, колективното светоусещане. В съвременния свят отделният индивид не е подчинен на групата, не е органична част от нея. Той е подчинен на своята собствена творческа идея и на правото на автономна дреха, която да организира по свой собствен начин и която да изразява неговата душевност.В традицията има установен ред и трудно би могла да бъде променена орнаментиката и редът на везане. Традиционната култура отбелязва спецификите на групата, към която принадлежи.Днес за сметка на това индивидуалността е изведена на преден план – като изцяло индивидуален подход, различен от автономията на традицията или като индивидуален подход за интеграция в автономията на традицията.Изключително интересна е връзката между текст и текстил, които вибрират в идентичен идентификационен код.