ВАЛТЕКС-Г ЕООД Ви информира, че поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва предоставените лични данни в рамките на законово уредените

срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица. Ние високо ценим сигурността на Вашите лични данни и осигуряването на тяхната защита е наш най-висш приоритет и съществена част от нашите стандарти за качество и професионализъм.

С настоящото Вие се съгласявате, да предоставите следните лични данни на Администратора, „Валтекс-Г” ЕООД, а именно: две имена, адрес, телефон, като ще уведомите писмено администратора при промяна на личните Ви данни в срока на обработване. Целта на обработване на данните ви е за опаковане и изпращане на поръчаната от Вас стока. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани от администратора за срок от 1 година, като след изтичане на посочения срок личните Ви данни ще бъдат изтрити.

Информираме Ви, че в качеството Ви на субект на данни и във връзка с даденото от Ви съгласие за обработване на лични данни имате следните права:

-когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;

– когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

– когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.

С настоящото Вие се запознавате с правата си, а именно: личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); имате право да възразите пред администратора срещу обработването на личните Ви данни по всяко време, като посочите основанията за това; имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

С настоящото Вие се запознавате с правата си, че следва да бъдете уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.

Информираме Ви, че имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени;

Информираме Ви, че имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомите администратора по следния начин: писмено, на имейл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С приемането на условията, Вие декларирате, че давате своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирате верността на посочените във формата за поръчка данни.

 

Зададената стойност за доставка, е на базата за един продукт дадена ни от куриера. Цената може да се промени в зависимост от сумата на наложеният платеж и теглото на пратката. Куриерските фирми начисляват 1,2 % такса върху сумата зададена, като наложен платеж, когато е до офис на куриерите и 2,4% до адрес на клиента.

Закупената дреха от Вас, можете да замените в 14 дневен срок предвиден от закона.