Шевица – видимото изражение на онова, което носим в себе си

Шевицата не е просто сбор от естетически символи красящи една материя. Тя е предаване на родова памет, на история, на древно знание, наследено чрез културните традиции на предците ни. Самата шевица е видимото изражение на онова, което носим в съзнанието си – любов, на онова, което родовата памет пази вътре в нас – сила и […]

Символизирането на рода в българската шевица

Обикновено родителите изграждат и поддържат такъв семеен модел, в какъвто сами са израснали, който им е познат и близък. Ето защо родът в българската култура винаги е бил ключова институция с изключително дълбоки корени. На него преди всичко е поверено опазването и предаването от поколение на поколение на морални и духовни ценности. Не случайно една […]