Магията на шевиците в ризите на Валентин Калайджиев

https://www.youtube.com/watch?v=l5s-ARIHPlc&t=525s

Моля последвайте връзката, за да изгледате видеото.