Анализ на прехода в България 1990-2000, Пламен Пасков, Иво Христов